Tipe Dokumen

ARTIKEL HUKUM

Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam

Tempat Terbit

-

Tahun Terbit

2007

Sumber

-

Bahasa

-

Bidang Hukum

-

Lokasi

-

T.E.U Badan/Pengarang

-

Subjek