Tipe Dokumen

ARTIKEL HUKUM

Pelemahan Perlindungan Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Baru

Tempat Terbit

Jakarta

Tahun Terbit

2019

Sumber

Tempo, 03-10-2019; XI/1

Bahasa

-

Bidang Hukum

Hukum Pidana

Lokasi

-

T.E.U Badan/Pengarang

Damayana, Gita Putri

Subjek

PELEMAHAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN