Tipe Dokumen

ARTIKEL HUKUM

Jurdil dalam politik

Tempat Terbit

DKI Jakarta

Tahun Terbit

1996

Sumber

Kompas, 01, 03, 1996, IV/5-9, /V/9

Bahasa

-

Bidang Hukum

-

Lokasi

-

T.E.U Badan/Pengarang

-

Subjek