Perundang-Undangan (19.525 Data)

0
JDIHN BPHN

Nomor 1, Tahun 1824

WAARBIJ WORDT BEPAALD, DAT ADVOKATEN, PROKURCURS, NOTARISFEN EN TRANSLATEURTS, IN DE ETABLISFEMENTEN BUITEN JAVA GELEGEN, VERPLIGT ZULLEN ZIJN TE CONTRIBUEREN AAN HET WEDUWEN EN WEEZEN FENDS VOOR CIVIELE AMBTENAREN.

0
JDIHN BPHN

Nomor 2, Tahun 1824

HOUDENDE BEPALINGEN NOPENS DE GRENSSFCHEIDING TUSFCHEN DE REFIDENTIEN TEGAL EN PEKALONGAN.

0
JDIHN BPHN

Nomor 3, Tahun 1824

HOUDENDE INTERPRESTATIE VAN ART. 249 VAN HET REGLEMENT OP DE MANIER VAN PROCEDEREN IN CIVIELE ZAKEN.

0
JDIHN BPHN

Nomor 4, Tahun 1824

WAARBIJ HET REGLEMENT OP DE ADMINITRATIE DER POLITIE EN DER CRIMINELE EN CIVIELE REGITS VORDERING ONDER DEN INLANDER, BINNEN DE JURISDICTIEN DER FLADEN BATAVIA, SAMARANG EN SOERABAIJA, ONDER EENIGE WIJZIGINGEN WORDT INGEVOERD.

0
JDIHN BPHN

Nomor 5, Tahun 1824

HOUDENDE BEPALINGEN VAN DEN PRIJS VOOR WELKEN DEN KOFFIJ, GEDURENDE HET JAAR 1824, BIJ HET GOUVERNEMENT VAN DE HUURDERS DER KOFFIJ TUINEN ZAL WORDEN AANGENEMEN.

0
JDIHN BPHN

Nomor 6, Tahun 1824

HOUDENDE DAT HET BESTUUR EN DE DAGELIJKFCHE BEHANDELING DER ZAKEN, GEDURENDE DE AFWEZIGHEID VAN DEN GOUVERNEUR GENERAAL, AAN DEN LUITEMANT GOUVERNEUR ZIJN OPGEDRAGEN.

0
JDIHN BPHN

Nomor 7, Tahun 1824

HOUDENDE ALTERATIE VAN ART. 10 VAN DE PUBLIKATIE VAN 9 JULI 1822 (STAATSBLAND NO. 30A). BETREKKELIJK DE INKEMENDE EN UITGAANDE REGTEN TE MUNTOK.

0
JDIHN BPHN

Nomor 8, Tahun 1824

WAARBIJ, MET RENOVATIE DER PUBLIKATIE VAN DEN 10DEN JULI 1807, OMTRENT DE BANDONGANGS EN DE WATERASLEIDINGEN UIT DE SLOKKAN TUSFCBEN BATAVIA EN BUITENZORG GELEGEN, WORDT GEARRETEERD EENE INSTRUCTIE VOOR DEN OPZIENER OVER GEMELDE SLOKKAN.

0
JDIHN BPHN

Nomor 9, Tahun 1824

HOUDENDE VERHOOGING DER INKOMENDE REGTEN VOOR WOLLEN EN KATOENEN GOEDEREN, KOMENDE UIT VREEMDE LANDEN, BEWESTEN EN BOOSTEN DE KAAP DE GOEDE HOOP.

0
JDIHN BPHN

Nomor 10, Tahun 1824

WAARBIJ WORDT GEARRESTEERD EENE INSTRUCTIE VOOR DE OFFICIEREN DER GENIE, BELAST MET CIVIELE BOUWERKEN, DE ARCHITECTEN EN DE OPZIENERS DER CIVIELE GEBOUWEN.
2018 Hak Cipta - Badan Pembinaan Hukum Nasional