Judul

Pedoman Penentuan Tapak Reaktor Nuklir

Badan Pengarang Kosong

Tahun Penetapan 1999

Nomor 01-P/Ka-BAPETEN/VI-99

Tanggal penetapan 2019-03-19

Bentuk Peraturan Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN

Sumber

Singkatan peraturan

subjek

tempat penetapan

bidang hukum Kosong

status peraturan Berlaku
2018 Hak Cipta - Badan Pembinaan Hukum Nasional