NOMOR 254 TAHUN 1895

REORGANISATIE VAN HET PERSONEEL BIJ HET LOODS SWEZEN VAN STRAAT-BALI....

7 29 lihat

NOMOR 492 TAHUN 1929

NADERE AANVULLING EN WIJZIGING VAN DE INSTRUCTIE VOOR DE AMBTENAREN, BELAST MET DE TOEPASSING VAN HE...

0 4 lihat

NOMOR 048 TAHUN 1837

BETALING VAN ONDERSTAND VOOR KINDEREN IN DE WEESHUIZEN BIJ MEERDERJARIGHEID, ENZ....

0 2 lihat

NOMOR 50 TAHUN 1858

REGELING EN ZAMENSTELLING VAN HET KORPS INGENIEURS VOOR HET VAK VAN SCHEEPSBOUW IN NEDERLANDSCH-INDI...

0 1 lihat

NOMOR 157 TAHUN 1871

VERSTREKKING VAN ZOUT VOOR HET BEREIDEN VAN HUIDEN....

0 1 lihat

NOMOR 30 TAHUN 1878

OPDRAGT VAN HET CIVIEL BESTUUR EN HET MILITAIR KOMMANDO IN ATJEH EN ONDERHOORIGHEDEN AAN EEN HOOFDOF...

0 1 lihat

NOMOR 211 TAHUN 1883

WET VAN 12 JUNI 1883, HOUDENDE BEKRACHTIGING DER OVEREENKOMST MET DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAP P...

0 1 lihat

NOMOR 139 TAHUN 1888

REGELINGEN MET OPZICHT TOT DE VOOR 1889 TE HOUDEN VERPACHTING VAN DE MIDDELEN VARKENSLACHT EN DOBBEL...

0 1 lihat

NOMOR 299 TAHUN 1874

OPENING VAN EEN KREDIET TOT AANVULLING VAN DE 69STE ONDERAFDEELING, BEHOORENDE TOT AFDEELING V, IIDE...

0 1 lihat